INFOLINIA 24/7

+48 22 379 04 04

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW

1. Ogólne warunki wynajmu

 • kierowca w chwili wynajmu samochodu musi posiadać ukończone 21 lat, oraz posiadać ważne prawo jazdy od minimum 1 roku.
 • do wynajęcia samochodu niezbędny są dwa dokumenty tożsamości oraz karta kredytowa lub debetowa
 • samochód może być kierowany tylko przez najemcę lub osobę wskazaną w umowie jako drugi kierowca
 • samochody wynajmowane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem paliwa powinny zostać zwrócone
 • wszystkie wynajmy realizowane są bez dobowego limitu kilometrów, na terenie Polski,
 • podstawienie i odbiór samochodu w miastach w których ComfortCar posiada swoje oddziały jest bezpłatne przy wynajmie powyżej 6 dni.
 • wynajem samochodu i zwrot w innym oddziale ComfortCar jest możliwy po uiszczeniu opłaty w kwocie 200PLN i jest możliwy tylko przy wynajmie powyżej 3 dni
 • wyjazd samochodem do krajów UE, możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w rezerwacji lub pracownikowi Comfortcar, w obu przypadkach po wcześniejszym dokonaniu opłaty za wyjazd zagraniczny
 • wszystkie samochody wyposażone są w system lokalizacji pojazdów GPS, korzystanie z samochodu nie zgodne z warunkami wynajmu lub przepisami polskiego prawa (w szczególności jest nie dozwolone przekraczanie prędkości 160km/h wynajętym pojazdem), upoważnia wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania formy pisemnej oraz naliczenia kar umownych
 • niektóre z podanych marek samochodów mogą być nie dostępne w niektórych oddziałach ComfortCar
 • samochód nie może być używany: do holowania przyczep, pojazdów lub innych przedmiotów, do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do przewozu rzeczy które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu, do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody ComfortCar), do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach których nawierzchnia mogłaby spowodować uszkodzenie zawieszenia, pojazdu, kół lub opon .

2. Rezerwacje i anulacje

 • rezerwacje są przyjmowane na konkretny model samochodu, przy czym wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany marki/modelu pojazdu na pojazd o tych samych parametrach w tym samym segmencie
 • rezerwacji można dokonywać mailowo lub przez stronę internetową https://comfortcar.pl
 • dokonanie zgłoszenia rezerwacji przez system internetowy nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem, rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili potwierdzenia przez pracownika ComfortCar stosownym mailem
 • ComfortCar zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia samochodu w przypadku gdy klient dokonując rezerwacji podał nie prawdziwe dane osobowe
 • anulacja rezerwacji zgłoszona przez klienta w terminie do 24 godzin przed planowanym wynajmem samochodu nie powoduje naliczenia żadnych opłat
 • w przypadku nie odebrania samochodu zgodnie z terminem podanym w rezerwacji i nie poinformowaniu pracownika Comfortcar o zmianie godziny odbioru samochodu, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji

3. Ubezpieczenie pojazdów

 • wszystkie samochody posiadają ubezpieczenie OC i AC, w przypadku zaistnienia szkody z winy kierowcy wynajętego samochodu lub w przypadku kradzieży pojazdu, szkody rozliczane są w ramach posiadanej polisy AutoCasco. Wynajmujący ponosi opłatę administracyjną w wysokości uzaleznionej od segmentu wynajętego pojazdu (segment MINI, EKONOMICZNY udział własny wynosi 1000zł netto, KOMPAKT udział własny wynosi 1500zł netto, STANDARD i SUVY udział własny wynosi 2000zł netto, segment SUVY PREMIUM i LUKSUSOWE udział własny wynosi 3000zł netto). Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia znoszącego udział własny w przypadku szkody.
 • w przypadku: umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia pojazdu podczas jazdy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/h lub innego rażącego naruszenia przepisów kodeksu drogowego, ucieczki z miejsca zdarzenia, szkody powstałej przez osobę nie upoważnioną przez ComfortCar do prowadzenia wynajętego pojazdu, kradzieży pojazdu w wyniku zagubienia kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu, kradzieży pojazdu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu(np pozostawienie kluczyków w samochodzie) szkody pokrywane są w całości lub częściowo przez najemcę.
 • ubezpieczenie nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie pojazdu i zniszczenia powstałe w ten sposób np: zabrudzenie tapicerki samochodowej, zniszczenie opony/felgi pojazdu wyniku długotrwałego poruszania się bez powietrza, uszkodzenie opony w wyniku najechania na przeszkodę, uszkodzenie silnika w wyniku zatankowania niewłaściwego paliwa,

4. Opłaty

 • opłaty za wynajem pobierane są z góry wg obowiązującego w dniu najmu cennika wynajmu samochodów
 • wszelkie opłaty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu ponosi najemca
 • czynsz za najem naliczany jest za pełną dobę, opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 3 godziny od ustalonego terminu zwrotu pojazdu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę najmu

Masz pytanie odnośnie warunków wynajmów?

Pracujemy 24H abyś nigdy nie musiał czekać, skontaktuj się z nami: +48 22 379 04 04

Napisz do nas