REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW

1.Ogólne warunki wynajmu

 • kierowca w chwili wynajmu samochodu musi posiadać ukończone 21 lat, oraz posiadać ważne prawo jazdy od minimum 1 roku.
 • do wynajęcia pojazdu niezbędny jest drugi dokument tożsamości oraz karta kredytowa/płatnicza
 • samochód może być kierowany tylko przez najemcę lub osobę wskazaną w umowie jako drugi kierowca
 • samochody wynajmowane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem paliwa powinny zostać zwrócone
 • wszystkie wynajmy na okres powyżej 4 dni realizowane sa bez dobowego limitu kilometrów, w przypadku wynajmów krótszych niż 4 dni obowiązuje dobowy limit kilometrów 200 km / doba
 • podstawienie i odbiór samochodu w miastach w których ComfortCar posiada swoje oddziały jest bezpłatne przy wynajmie powyżej 3 dni.
 • wynajem samochodu i zwrot w innym oddziale ComfortCar jest możliwy po uiszczeniu opłaty w kwocie 200PLN i jest możliwy tylko przy wynajmie powyżej 3 dni
 • wyjazd samochodem do innych krajów UE nie wymaga żadnych dodatkowych opłat, możliwy jest jednak tylko po uprzednim pisemnym(mail) zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ComfortCar
 • wszystkie samochody wyposażone są w system lokalizacji pojazdów GPS, korzystanie z samochodu nie zgodne z warunkami wynajmu lub przepisami polskiego prawa, upoważnia wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania formy pisemnej oraz naliczenia kar umownych
 • niektóre z podanych marek samochodów mogą być nie dostępne w niektórych oddziałach ComfortCar
 • samochód nie może być używany: do holowania przyczep, pojazdów lub innych przedmiotów, do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do przewozu rzeczy które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu, do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody ComfortCar), do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach których nawierzchnia mogłaby spowodować uszkodzenie zawieszenia, pojazdu, kół lub opon .

2.Rezerwacje i anulacje

 • rezerwacje są przyjmowane na konkretny model samochodu, przy czym wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany marki/modelu pojazdu na pojazd o tych samych parametrach w tym samym segmencie
 • rezerwacji można dokonywać mailowo lub przez stronę internetową http://comfortcar.pl
 • dokonanie zgłoszenia rezerwacji przez system internetowy nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem, rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili potwierdzenia przez pracownika ComfortCar
 • ComfortCar zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia samochodu w przypadku gdy klient dokonując rezerwacji podał nie prawdziwe dane osobowe
 • anulacja rezerwacji zgłoszona przez klienta w terminie do 24 godzin przed planowanym wynajmem samochodu nie powoduje naliczenia żadnych opłat
 • ComfortCar honoruje rezerwacje do 1 godziny po planowanym terminie wynajęcia samochodu

3.Ubezpieczenie pojazdów

 • wszystkie samochody posiadają ubezpieczenie OC i AC, w przypadku zaistnienia szkody z winy kierowcy wnajętego samochodu lub w przypadku kradzieży pojazdu, szkody likwidowane są w ramach polisy AC, wynajmujący ponosi udział własny uzależniony od segmentu wynajętego pojazdu. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia znoszącego udział własny w przypadku szkody.
 • w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji szkody pokrywane są w całości lub częściowo przez najemcę: umyślne uszkodzenie pojazdu, uszkodzenie pojazdu podczas jazdy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/h lub inne rażące naruszenie przepisów kodeksu drogowego, w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia, w przypadku szkody powstałej przez osobę nie upoważnioną przez ComfortCar do prowadzenia wynajętego pojazdu, kradzieży pojazdu w wyniku której zaginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu(całkowity koszt ponosi Najemca), kradzieży pojazdu niewłaściwe zabezpieczonego(np pozostawienie samochodu bez uruchomionych systemów antykradzieżowych - całkowity koszt ponosi najemca)
 • ubezpieczenie nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie pojazdu, i zniszczenia powstałe z winy użytkownika: zabrudzenie tapicerki samochodowej, zniszczenie opony/felgi pojazdu wyniku długotrwałego poruszania się bez powietrza, uszkodzenie opony w wyniku najechania na przeszkodę, uszkodzenie silnika w wyniku zatankowania niewłaściwego paliwa,

4.Opłaty

 • czynsz za najem naliczany jest za pełną dobę, opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 1,5 godziny od ustalonego terminu zwrotu pojazdu powoduje naliczenie opłaty za kolejną pełną dobę najmu
 • opłaty za wynajem pobierane są z góry wg obowiązującego w dniu najmu cennika wynajmu samochodów
 • wszelkie opłaty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu ponosi najemca